Chào mừng đến với cuộc thi
SIU Piano Competition 2024
MÙA 2

SIU Piano Competition do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) và Trường Quốc tế Á Châu (Asian School)

thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) phối hợp tổ chức định kỳ 2 năm một lần.

Chúng tôi háo hức đón chờ sự tham gia của các bạn thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới.
Thời gian đăng ký & nộp tác phẩm dự thi: 27/5 – 19/6/2024

Chào mừng đến với cuộc thi
SIU Piano Competition 2024
MÙA 2

SIU Piano Competition do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) và Trường Quốc tế Á Châu (Asian School)

thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) phối hợp tổ chức định kỳ 2 năm một lần.

Chúng tôi háo hức đón chờ sự tham gia của các bạn thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới.
Thời gian đăng ký & nộp tác phẩm dự thi: 27/5 – 19/6/2024

 

Thể lệ cuộc thi